Site menu:

NSR-symbol

Sametinget sviktet i oppfølgningen

av Kystfiskeutvalget

Porsangers toppkandidat for NSR ved Sametingsvalget 2017. Sandra Andersen Eira

Foto: Marie Louise Somby


Sandra Andersen Eira har vokst opp i den sjøsamiske bygda Russenes i Porsanger. ”Skipper-Sandra” fikk nasjonal oppmerksomhet da hun tok et oppgjør med kvinnediskriminerende holdninger som hun har fått oppleve som kvinnelig fisker.


-Jeg er glad for all støtten som jeg har fått, og jeg setter ekstra stor pris på støtten som jeg har fått fra alle mine kollegaer i næringen. Jeg er sjøsame og kvinnelig fisker. Jeg kjenner til de sjøsamiske utfordringene, men jeg vet også om mulighetene. Det har gitt meg motivasjon til å engasjere meg i politikken, sier NSRs tredjekandidat i Ávjovári valgkrets.

NSR mener at forslagene fra Kystfiskeutvalgets innstilling fra 2008 som ikke ble fulgt opp, må tas fram igjen. NSR har flere ganger beklaget at Sametingets flertall den gang tilsluttet seg regjeringens forslag. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter la fram sin rapport om sjøsamenes rett til sjøfiske tidligere i år. Rapporten bekrefter at Sametinget gjorde feil i å godta regjeringens oppfølgning av Kystfiskeutvalget. Konklusjonen i rapporten er krystallklar: Sjøsamenes rett til fiske bør lovfestes, og når det er nødvendig for å sikre sjøsamenes materielle kulturgrunnlag, skal lokalbefolkningen prioriteres ved tildeling av kvoter.

-For den sjøsamiske kulturen er kystfisket fundamentalt. Våre rettigheter til fisket må anerkjennes i lov. Men sjøsamisk kultur er mer enn fisk, og i sjøsamiske samfunn lever vi av alle ressursene som vi har rundt oss. Vi har jordbruk og utmarksnæringer. Reindriften er også del av de sjøsamiske områdene. Jeg liker å si at hver vår kommer reinen hjem til Porsanger. Her er de født og her vokser de seg sterke til vinteren. Det er primærnæringene som danner levegrunnlaget vårt, og de genererer igjen annen næringsvirksomhet. Alt henger sammen, sier Andersen Eira.


Lokalbefolkningen skal ha førsteretten

Beaska Niillas er fornøyd med sin nye skerkollega i NSR og omtaler Andersen Eira som et friskt pust i samepolitikken. NSR-lederen var førstekandidat på NSR-SfP sin liste i Østre valgkrets ved valget i 2013, og står nå på fjerdeplass på samme liste.

-Jeg trapper ikke ned mitt politiske virke, men jeg skal nå ha fullt fokus på rollen som leder av NSR. Som far og yrkesfisker er det ikke alltid lett å både være NSR-leder og sametingsrepresentant. NSR skal som organisasjon være aktiv i samepolitikken også utenfor Sametinget. Vi har aktive lokallag over hele norsk side av Sápmi, og både lokale og nasjonale saker skal følges opp av organisasjonen, sier Beaska Niillas.

NSR mener at fiskekvoter ikke skal være omsettelige og mener at trålerkonsesjoner som ikke oppfyller forutsetningene som de ble gitt under bør inndras og refordeles lokalt. Beaska Niillas slår fast at lokalbefolkningen må komme først:

-De som bor nære fiskeriressursene er de som er avhengige av dem. Nærhet, avhengighet og historisk bruk gir førsterett. Det kan ikke være slik at storredere skal få forsyne seg før befolkningen langs kysten og i fjordene. Nærhet gir rett! Det samme gjelder innlandsfisket der langveisfarendes fiske går på bekostning av lokalbefolkningens. Vi samer er et gjestfritt folk og vi deler gjerne av vårt overskudd hvis det er grunnlag for det, men vi må sikre eget livsgrunnlag først, avslutter NSR-lederen.


Denne artikkelen er hentet fra NSRs valgavis, originalen kan du finne her.