Site menu:

NSR-symbol

Dokumenter fra PSS

Dokumenter legges ut fortløpende, nyeste øverst. Klikk på linken for å åpne/laste ned dokumentet. De fleste filene er PDF-filer, så pass på at du har installert Adobe Reader. Har du problemer med noen dokumenter, ta kontakt, og vi sender dem på epost.PSS resolusjonsforslag (29.09.2014): PSS sine resolusjonsforslag til landsmøtet i NSR 2014

PSS til Porsanger kommune (14.03.2014): PSS ber om samarbeid med Porsanger kommune i saken om samiske skilter ved elvene

Leserinnlegg i Sagat (22.03.2014): Leserinnlegg fra PSS om frykten for samiske skilter ved Lakselva

PSS uttalelse ang FeFos høring (20.13.2013): PSS høringsuttalelse om nye retningslinjer for FeFos elveforpaktere

FeFos forslag til retningslinjer (2013): FeFos utkast til nye retningslinjer for elveforpaktere

Samisk-Kvensk kultursenter (Juni 2013): Innlegg på websiden om hvorfor Porsanger trenger et felles Samisk-Kvensk kultursenter

Konsertplakat (14.06.2013): Plakat til Elin Kåvens konsert på Riggen

Høringsuttalelse (12.06.2013): Høringsuttalelse om kalkingsforsøk i Porsangerfjorden

Uttalelse (13.03.2013): Uttalelse om samisk-kvensk kulturhus fra årsmøte 2013

Uttalelse (13.03.2013): Uttalelse om reindriftsnæringen fra årsmøte 2013

Vedtekter (13.03.2013): Vedtekter for Porsanger sameforening 2013

Handlingsplan 2013-2014 (13.03.2013): Handlingsplan vedtatt på årsmøte 2013

Pressemelding (12.12.2012): Avslag basert på historiske feil

Svar fra Lakselv grunneierforening (11.12.2012): Lakselv grunneierforening - Svar PSS

Brev Lakselv grunneierf. & Børselv Jeger (07.09.2012): Samiske navn på elvekulper

Pressemelding (30.05.2012): Gledelig utvikling i skolesaken

Uttalelse årsmøtet 2012: PSS protesterer på skolenedleggelsene

Foredrag av Helén Johannessen på årsmøtet 2012: Klikk her for å høre! (Mp3-fil)

Pressemelding (03.04.2012): Vellykket årsmøte

Handlingsplan 2012-2013: Handlingsplan 2012-2013

Pressemelding (20.03.2012): Innkalling årsmøte

Oppslag årsmøte 2012: Oppslag for årsmøtet

Pressemelding (12.03.2012): Porsanger sameforening har fått hjemmesider

Pressemelding (07.09.2011): Porsanger sameforening fikk prosjektstøtte

Pressemelding (21.01.2011): Porsanger raseres

Kart over planer om ny kraftlinje: Kraftlinje Skaidi-Varangerbotn-Ifjord

Handlingsplan 2010-2011: Handlingsplan 2010-2011

Referat foredrag årsmøtet 2010: Foredrag av Hans Kristian Strand (Holmfjord AS)

Pressemelding (19.10.2010): Vern sjø - ikke land! (årsmøteuttalelse)

Innkalling årsmøte (30.09.2010): Innkalling årsmøte 2010

Pressemelding (04.09.2009): Aili Keskitalo til Lakselv

Pressemelding (22.06.2009): Meld dere inn nå! (Sametingets valgmanntall)

Leserinnlegg av Asbjørn Andersen i Sagat (12.03.2009): Gjenreis sjøsamekulturen!

Uttalelse (13.02.2009): PSS krever krisepakke til sjøsamiske fiskere