Site menu:

NSR-symbol

Samisk-Kvensk kultursenter:

TURISTMAGNETEN PORSANGER TRENGER!

Porsanger kommune er på leting etter det unike som kan være trekkplaster for å få turister til å stoppe i kommunen. Markedsføring av vår unike natur og gode flyplass, eller etablering av nytt nordlyshotell og snuhavn diskuteres ofte. Men det innlysende unike utelates fra diskusjonen.


Det som virkelig er unikt for Porsanger, det ingen andre kommuner kan vise til i samme grad, er det trespråklige og trekulturelle. Porsanger sameforening er ikke motstander av å markedføre vår natur eller å etablere en snuhavn, men unikt for Porsanger er dette ikke. Mange steder i Norge har vakker natur. En snuhavn vil gi nye arbeidsplasser og større gjennomstrømning av turister i kommunen, men vil flere stoppe opp her uten at det etableres nye severdigheter?

Samisk språksenter og Kvensk institutt gikk tidligere i år sammen om å presenterte ideen om et fremtidig felles samisk-kvensk kultursenter. Dette ser Porsanger sameforening på som banebrytende, fremtidsrettet og svært nyttig for lokalsamfunnet. Porsanger trenger et slikt løft, både for å forankre den samiske og kvenske kulturen, og for å vise at kommunen er seriøs i sin streben etter å være flerspråklig og flerkulturell.

Sametinget, Kventunet og Arran: Eksempler på Samisk-kvenske bygg

Vi foreslår at kommunen starter arbeidet med en plan for etablering av et stort trekulturelt signalbygg sentralt plassert i kommunen. Dette vil bli en institusjon med stort potensiale, der en kan dra veksler på elementer fra norsk, samisk og kvensk kultur. Å oppleve det flerspråklige og flerkulturelle under samme tak vil være unikt i norsk og internasjonal sammenheng, og tiltrekke besøkende fra både inn- og utland.

Porsanger har alle forutsetninger for å lykkes med dette prosjektet. Ved å presentere det særegne ved samisk og kvensk kultur og knytte det opp mot kjente kulturpersonligheter i lokalmiljøet, har man en turistmagnet som setter Porsanger på kartet. Samtidig er det viktig at kommunen ikke undergraver sin stilling som trekulturell ved å bygge ned hjørnesteinene i kulturen, nemlig distriktene i Porsanger.

Porsanger kommune har et særlig ansvar for den sjøsamiske og kvenske kulturen, og trusler om kutt i skoletilbudet i distriktene vil på sikt undergrave kommunens trespråklighet. Trenden med kutt i samisktilbud og bevilgningene til distriktene må snarest mulig snus. Det som trengs er en politikk for utvikling og vekst for distriktene i Porsanger. Fokus må rettes mot bevaring og utvikling av det unike ved kommunen, nemlig mangfoldet i befolkningen i form av samisk og kvensk språk og kultur.
Bildene over: Porsanger kommune bør tenke stort og satse på iøynefallende bygg som legges merke til og vekker nysgjerrighet. Sametinget, Kvensk Institutt og Arran er gode eksempler på samisk- og kvenskinspirert arkitektur.