Site menu:

NSR-symbol

Bli medlem!


Samisk kultur, språk og næringsliv vil stå sterkere i Porsanger jo flere medlemmer vi har. Derfor er det viktig med en sterk sameforening og engasjerte medlemmer!


Styret 2016 (Fra venstre): Lemet-Jon Ivvar (Leder), Jan Henrik Hætta (Nestleder), Alf Edvard Nystad 
		(Styremedlem) og Ulf K. Eriksen (Styremedlem)

Medlemskap koster kr 150 pr år, og dette inkluderer medlemskap i NSR. Alle som har betalt kontingenten har fulle rettigheter, samt forslags- og stemmerett på alle våre møter.


SMS eller nettbank

Du kan fritt velge å betale med SMS eller nettbank.


SMS til 2090: Send en SMS til 2090 som inneholder NSR, navn, fødselsår og epostadresse. Du blir da belastet for 150,- via telefonregningen.

Eksempel: "NSR, Navn Navnesen, 1995, epost@epost.no"


Nettbank: Send 150 kroner til konto 4901 10 83314. I KID-feltet skriver du Kontingent, fødselsår og epost. Ditt navn vil fremgå som avsender.

Eksempel: "Kontingent, 1995, epost@epost.no"

Har du spørsmål kan du sende oss en epost. Du kan også bruke skjemaet nedenfor: